Групна промоција у Каћу, Библиотека "Ђура Јакшић"- 10.12.2011.

Групна промоција у Панчеву, Студио 21  - 08.12.2011

Групна промоција Бор - 13.09.2011.

Групна промоција Прокупље  - 07.09.2011

Групна промоција Велико Градиште  - 23.07.2011.

Групна промоција Д.Милановац  - 17.06.2011

Групна промоција Лозница  - 23.05.2011.

Групна промоција Ниш  -  08.04.2011