Огледало душе - аутор: Сања Ж. Цветић, Зрењанин
Жанр:  поезија

Посматрајући стваралаштво млађе популације, читалачка јавност се није добро ни привикла на пријатно изненађење-поетски првенац Сање Ж.Цветић, а она се под налетом надахнућа и самопрегора, одважила на следећи искорак – другу збирку поезије. „Огледало душе“ изникло је пред њом и пред нама, свеже и на моменте зрелије, упркос младости аутора.
Рукопис има три циклуса – први је и насловни и носи збирку, „Огледало душе“, други „Љубав према пријатељу“, који, како и наслов каже обухвата такве песме, песме посвећене пријатељима. И на крају, трећи и у збирци последњи циклус, „Љуљашка“, обухвата поетске опсервације о природи и друга стваралачка размишљања млађане Сање. Укупно, педесетак песама у три циклуса.


Лексички исказ је управо онакав, како се и да очекивати од тринаестогодишњакиње – осцилирајући по снази, са још увек доста почетничких тргања , али и несумњиво, са солидном дозом талента. Управо таленат који Сања поседује омогућио јој је да у кратком временском периоду између само две збирке поезије начини позамашан искорак, што је за похвалу.