Јапанци не постоје - Никола Андрић

Маштовитост и лудило, фикција и стварност, лирика и гротеска преплићу се и творе савремену, узбудљиву и забавну пустоловину кроз време и простор, при чему ће сам читалац бити увучен у ковитлац најневероватнијих, смелих и духовитих доживљаја младих јунака овог романа.
Књига "Јапанци не постоје" отвара питање састављања нове антологије савремене српске сатире, посебно нове српске сатиричне приче.

Из рецензије