Повратак љубави -  Милена Миликић

Не питај никада ту жену зашто је остала сама, зашто јутра чека уморна, зашто је њена постеља остала празна?

Не питај је никад зашто испрати ноћ будна, ни због чега је тако чудна?

Јер ја знам одговор; љубав јој је била све.