Ћутим годинама - Мирјана Матић

Мирјана Матић је песнички спецификум, ако ни по чему а оно по томе, што је песничким првенцем надрасла животно, и пре него што је ушла у

доба полетне зрелости. Пронаћи себе на пољу емоција у време када у тој сфери силе различитих супротности преламају душевну драму живота и на површину појавног, изњедравају слике живота непатворено искрене и грозничаво опредмећене, прави је подбиг сваког будућег ствараоца!
Живећи у једном сегменту живота на драматичној раскрсници времена (у народа), Мирјана ствара збирку песама.
Ово је поезија која се не пева, али доживљава као сложена аутодискурзија песника са сопственим “ја”. Такозвана Сократовска способност поређења истине из самог себе...,,


Из рецензије