Та бујица речи из мог срца је потекла - Снежана Новевски

Добитник награде за Најбољу збирку поезије 2010 г. у издању Књижевне омладине Србије.

Да је Снежана Новевски песник интиме, складатељ целине од делова властитог живота и искуства, танани посматрач света око себе и у себи, те да је једноставност израза - до чега је најтеже доћи, што је синоним за зрелост и мудрост - средишњи стуб њене поетике, сасвим је извесно и очигледно. Аксиоми се не доказују, а ово јесу аксиоми њене поетике, на месту на коме је показала да суверено влада средствима песничког обликовања.