НОКТУРНО - Оливера Вујаклија
Жанр: кратке приче, 1. издање 2022.
152 стр. брош. повез
ИСБН 978-86-7343-441-4
 
  Ноктурно - збирка кратких прича које бележе детаље живота, наизглед неважне и мале ствари од којих се, заправо, састоји свакодневица коју сви делимо.
   Пред читаоцем искрсавају менталне живе слике, ликови стварних људи, где речи отеловљују треперава осећања и оловне мисли, међусобне дозиве ближе или даље прошлости. У питању је мозаик истинитих прича о људима који нас окружују, с ухваћеним струјањем идеја и ставова, поетике и идеологија, моралних убеђења, и с друге стране, калеидоскоп осећања, дилема, доживљаја, радости, смеха…
   Оливера Вујаклија је отелотворење потпуно свесне и остварене особе која брани право на сопствено надахнуће и стваралачки израз.
   Kада је реч о сижејној нити збирке прича  ,,Ноктурно’’, нема збуњујућег лутања и неконтролисане стихијности. Ауторка је успешно ускладила језик и стил казивања с карактером својих прича, при чему свака прича своје полазиште проналази у стварности, чиме је себе ставила у исту раван не само са својим ликом, него и са читаоцем који ће, сигурни смо, уживати читајући их.
  ,, Сликовитост и разноврсност карактера у збирци прича ”Ноктурно”, натераће сваког реципијента да препозна сличне људе, карактере у својој непосредној околини, чиме нас Оливера Вујаклија тера да јој поверујемо, да се саживимо са ситуацијама које су сасвим животне, без филозофирања стварне и реалне. У тим кратким сликовницама са бојама и мирисима, кроз сарказам, хумор, емоцију, љубав, игру речи, она нас наводи да преиспитујемо себе, да се постављамо на место актера, да их волимо и критикујемо и то искрено, без задршке или лажног моралисања.
   Ове приче припадају времену мира, онда када човек тражи опуштање и просветљење након целодневног ходања кроз таму. Да... Ово јесте ноктурно на свој одређени начин…’’
 
- Из рецензије Ђорђа Ћирјанића, књижевника