ВРЕМЕНА НЕВРЕМЕНА - Зоран Чортан
Жанр: роман, 1. издање 2022.
168 стр.
ИСБН 978-86-7343-439-1

СНОХВАТИЦА ЗБИЉЕ И ЛУЧЕ ПРАСКОЗОРЈА - Матија Мирковић
Жанр: поезија, 1. издање 2022.
105 стр.
ИСБН 978-86-7343-440-7