ЖИВОТ ПОКИДАНИХ МИСЛИ И СНОВИЂЕЊА - Касијана Милошевић
Жанр: роман, 1. издање 2016.
176 стр.
ИСБН 978-86-7343-300-4

Роман „ЖИВОТ ПОКИДАНИХ МИСЛИ И СНОВИЂЕЊА“ је штиво које се препоручује свима који желе свој живот да осмотре самокритично. При томе се могу открити разни погрешни курсеви, што неретко постане полазна тачка за промене сопственог начина живота.

prof. Dr habil Dr Wolfgang Rohrbach

Касијана Милошевић се одлучила ухватити у коштац са најкомплекснијом и најтежом литерарном формом – романом тока свести. Она је мајстор НАРАЦИЈЕ. Најмодернији облик нарације као резултат психолошке анализе ликова, њихових мисли и емоција.

Др Вјера Рашковић – Зец


Кроз коришћење различитих књижевних приступа и метода, од доминантног приповедања тока свести, али и приповедача у првом лицу, преко дијалошке, па и драмске наративне форме, просторно-временских скокова у прошлост кроз технику флеш-бека, прозних песама и поезије у прози, ауторка успева да нам хармонично представи шаролики али комплексни свет својих ликова, који на себе преузимају наративну потку романа, који постојано носе разуђену драматургију овог дела, али пре свега, који комуницирају и међусобно и са читаоцем, а њихово разумевање је и кључ разумевања тајни овог романа.

проф. Срђан Мијалковић


Авантура „праћења“ тока свести вредна труда. Ауторка је применила необичан ставаралачки поступак и створила дело чврсте архитектонике и завидног уметничког домета у осликавању актуелних збивања савременог света са вечним проблемима с којима се биће увек изнова суочава.

Милица Јефтимијевић Лилић