ПРАВО НА ЖИВОТ - Илинка Марковић
Жанр: поезија, I издање 2016.
160 страна, тврд повез
ИСБН: 978-86-7343-287-8

Након песничког првенца ,,Између јуче и данас'' ( 2014.), за који добија 3. награду ,,Пегаз'', песникиња Илинка Марковић објављује своју другу књигу поезије ,,Право на живот''.

Илинка Марковић се у збирци ,,Право на живот'', осврће на живот у свим правцима из позиције зрелог човека без заблуда, на оно што је прошло, а било је лепо и узвишено што буди најчистије емоције.

Ретроспективним осветљавањем преко лика мајке и свега што тај однос оличава сада кад је она у истој улози, даје дубљу димензију човековом постојању уопште те контекстуализује породични миље, друштвени план условљен политичким збивањима, историјски ток који је условио данашње неприлике. Једном речју, она захвата и поетизује живот у свим битним аспектима, тоном смирене нарације искреног родољуба и забринутог појединца. Побуна и снажан ангажман видни су у поимању неслободе да се живи достојанствено јер је живот до бесмисла политизован и истргнут из сфере приватности.
Песникиња будно мотри на свет, знајући да је временито биће које је свесно сопствене позиције, те егзистенцију одуховљује трансформишући је у мисао, богате слике, у стих који има евокативну способност да врати у живот оно што је умрежено у његове поре, и отвара се пред читаоце новим дахом минулог. Такође, песникиња хоће да верује да будућност доноси боље дане, и да је енергија младих кадра да изнедри нови квалитет. Да поезија одолева пролазности.

 

Из рецензије Мр Милице Јефтимијевић Лилић