ХРОНИКА ЈЕДНЕ МЛАДОСТИ - Саша и Марко Маринковић
Жанр: поезија, 1. издање 2017.
155 стр.
ИСБН 978-86-7343-304-2

Потписницима ове књиге успева да у више од 120 песама изграде импозантан песнички свет, оригиналан и широк, а себи својствен и интиман. Њихова визуелна песничка представа, упркос једноставности, одржава континуитет живота и света, небеског и земног, вечног и пролазног.
Књигу карактерише лирска разноврсност, од мисаоних и љубавних па до родољубивих и друштвених песама, односно све оно што еманира из емотивне структуре њихове младе личности коју карактерише динамичност, немиран дух, човекољубље и природољубље.

Њихови су стихови егзистенцијално тачни и визионарски погођени, потврђени како живљењем, тако и умирањем, доследни и искрени, исповедно-наративни, па самим тим и узнемирујуће интимни, али и општи, утешни у општељудској поруци коју пружају читаоцима.
Објављивањем књиге ,,Хроника једне младости”, Саша и Марко су тренутке прошлости и садашњости из њиховог живота учинили вечним.