ЧАРОБНА УЧИОНИЦА - Марија Бастић
Жанр: драмски текстови, 1. издање 2018.
64 стр. брош.повез
ИСБН 978-86-7343-338-7

,,Чаробна учионица'' - одличан едукативни извор и водич кроз васпитно-образовни процес деце.
Ученик није празна табла коју треба само попунити информацијама - ученик је биће које се развија интелектуално, емоционално, физички, социјално...

Примењујући луткарско-драмске игре у школама, уклањамо препреке које стоје на путу целокупног развоја ученика. Оваквом наставом ангажујемо цело учениково биће - тело, емоције и ум.

Наиме, зашто децу приморавати да науче песмицу напамет? Пракса је показала да научену песмицу често рецитују уз велику трему и после добијене оцене је забораве. Драмске текстове уче кроз игру, а оно што је научено може се конкретно применити. Када се томе још додају и лутке, трема нестаје. Скоро сваки наставни садржај може се претворити у луткарско-драмску игру, а знања стечена тим путем трајнија су и јаснија.

О овој дивној књизи, рецензенти кажу:

,,Одавно се нису појавили тако лепо срочени, урађени по драматуршкој законитости игрокази по којима деца у нижим разредима, а по мом мишљењу и у предшколским установама, могу да се кроз драмску игру едукују, и да свој дечији свет обогате првенствено игром, а онда и наступима у којима неоспорно уживају.
Могу само да замислим ту радост деце која праве лутке и касније их анимирају. Још један прецизан, педагошки потез Марије Бастић која је овом књигом померила рад са ученицима према најхуманијем могућем раду у васпитању деце.''
Предраг Вуковић Пеђолино,
аутор ТВ емисија за децу

,,Употребом луткарско-драмских игара у васпитно-образовном процесу доприноси се социјализацији сваког детета. Доприноси се бољој комуникацији међу ученицима и између ученика и наставника. Дете учи и пролази кроз разне наставне садржаје неосетно, уживљава се у различите улоге, решава проблеме – сопствене или проблеме из непосредног окружења. Уживљавањем у различите улоге које нам даје ова књига дете неосетно сазнаје о свету око себе, учи без присуства треме.''
Горана Старијаш,
асистент на Учитељском факултету у Београду

,,Вредност ових драмских игара огледа се и у томе што подстичу дете/ученика да отворено и слободно изнесе своје мишљење, изрази осећања и увиде до којих је дошао/ла кроз понуђене садржаје. Ауторка је успела да важне теме и наставне области интегрише и пре свега кроз лутку оживи („анимира“).''
Марија Стојић,
проф. разредне наставе и драмски педагог

,,Веома битно је то што луткарско-драмске игре омогућавају да деца са потешкоћама у учењу лакше савладавају наставне садржаје.''
Ивана Урошевић,
професор разредне наставе