ИЗГУБЉЕНО ВРЕМЕ - Душан Церанић
Жанр: поезија, 1. издање 2019.
88 стр. брош. повез

ИСБН 978-86-7343-373-8
 
Савремена поезија је несумњиво богатија за још једног квалитетног песника модерног стиха. Песник Душан Церанић својим смелим, вешто пробраним или скованим, дубоко промишљеним изразом сведочи да се поезија и даље може онеобичавати, да може давати нове могућности читаоцима, али и примере песницима.
Његов стих лелуја, песма се њише, онда нас обузима, и често градацијски тежи да нас доведе до свепрожимајућег патоса у коме проживљавамо емоцију коју песма носи. У стиховима осећамо магију речи, чудесних, необичних синтагми, новонасталих епитета.
Kроз слободну форму, без класичног версификационог ритма, својим истанчаним изразом, аутор ствара сопствену мелодију песме.

Из рецензије Слађане Бајчић, теоретичара књижевности

*
Стихови песме ''Сенка''

Ухваћен светлом уличне лампе,
сретох сенку самотног створа,
припалих цигару и тихо рекох:
"Хајмо полако, скоро ће зора."
И она крену кораком мојим,
прати ме усуд, ко верно псето,
препуна сумње у јутра нова,
да л’ ће јој лице тражити неко.
Те неста тако са првим светлом,
сакри се иза мог мрака,
у очи упи искре сунца,
и заспа гола у пољу мака.